10 พ.ค. เวลา 05:15 • ไอที & แก็ดเจ็ต

Google เปิดตัว Google Threat Intelligence ใช้ AI สู้ภัยไซเบอร์

Google เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตัวใหม่ ชื่อว่า Google Threat Intelligence ที่ผสานนำโมเดล Gemini AI รวมเข้ากับการทำงานของหน่วย Cybersecurity ของ Mandiant และ VirusTotal threat intelligence
Google Threat Intelligence ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Gemini 1.5 Pro ซึ่งจะช่วยลดเวลาสำหรับวิศวกรในการตั้งรับการโจมตีมัลแวร์ โดยสามารถใช้เวลาเพียง 34 วินาทีเท่านั้น ในการวิเคราะห์โค้ดของไวรัส WannaCry
อีกความสามารถหนึ่งบน Threat Intelligence คือ การสรุปรายงานภัยคุกคามเป็นภาษาธรรมชาติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินผลกระทบจากการโตมตีต่าง ๆ และแก้ไขได้ทันท่วงที
โฆษณา