15 พ.ค. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

เปิดลิสต์บริษัทมหาชน “มูลค่าสูงสุด” ในอาเซียน กลุ่มธุรกิจแบงก์ติดโผมากสุด

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่ของขนาดบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศในภูมิภาค
ข้อมูลจาก CompaniesMarketCap ระบุว่า 2 บริษัทมูลค่าตลาดสูงที่สุดในภูมิภาคนี้คือ “DBS Group” ของสิงคโปร์ และ “Bank Central Asia” ของอินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละรายต่างเป็นธนาคารและมีมูลค่าเกิน 7 หมื่นล้านดอลลาร์ทั้งคู่
ขณะที่กลุ่ม ปตท. (PTT) ของไทย มีมูลค่าราว 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นอันดับ 4 และเป็นรายเดียวในภูมิภาคที่มาจาก “อุตสาหกรรมพลังงาน”
ขณะเดียวกัน บริษัทมูลค่าสูงสุดใน 4 ประเทศอย่าง PTT (ไทย) Maybank (มาเลเซีย) Vietcombank (เวียดนาม) และ SM Investments Corporation (ฟิลิปปินส์) แต่ละรายล้วนมีมูลค่าตลาดเกิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์และ 2 ใน 4 บริษัทนี้ก็ยังเป็นธนาคารด้วย
โฆษณา