12 พ.ค. เวลา 13:00 • ประวัติศาสตร์

• ‘โปรตุเกส’ ฝรั่งชาติแรกที่เจริญสัมพันธไมตรีกับสยาม

ในปี 1444 (พ.ศ. 1987) ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (หรือเจ้าสามพระยา) พ่อค้าชาวเมืองเวนิสนามว่า นิโคโล ดิ กองติ (Nicolo di Conti) ถือเป็นชาวตะวันตกหรือฝรั่งกลุ่มแรก ๆ ที่เดินทางเข้ามาติดต่อทำการค้ากับสยาม
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของกองติ ไม่ได้มีลักษณะเป็นทางการ จนกระทั่งในอีก 67 ปีต่อมา ที่โปรตุเกสจะเป็นยุโรปชาติแรกที่เจริญสัมพันธไมตรีกับสยามอย่างเป็นทางการ
ปี 1511 (พ.ศ. 2054) ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรตุเกสภายใต้การนำของ อาฟองโซ เดอ อัลบูเคอร์คี (Afonso de Albuquerque) อุปราชโปรตุเกสประจำอินเดีย ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายแก่ราชสำนักอยุธยา ภายหลังจากที่โปรตุเกสยึดครองเมืองมะละกาในมลายู
หลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างโปรตุเกสกับสยาม (หรืออาณาจักรอยุธยา) ก็ดำเนินเรื่อยมา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จไชยราชาที่มีการทำสงครามกับล้านนาและพม่า ในการรบครั้งนั้น ก็ได้มีกองทหารรับจ้างชาวโปรตุเกส (เอกสารไทยเรียกว่าทหารอาสา) เข้าร่วมกับกองทัพของอยุธยาด้วย
ภายหลังสงครามจบลง สมเด็จไชยราชาได้ทรงตอบแทนชาวโปรตุเกส โดยอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสตั้งชุมชนของตนทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งภายหลังจะรู้จักกันในชื่อ ‘หมู่บ้านโปรตุเกส’ หรือ ‘ค่ายโปรตุเกส’ นั่นเอง
อ้างอิง
• กำพล จำปาพันธ์. มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคมจากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex. สำนักพิมพ์ Silpa Zip (2565)
#HistofunDeluxe
โฆษณา