12 พ.ค. เวลา 23:42 • นิยาย เรื่องสั้น

เราก็…เหมือนกัน

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้
ล้วนต้องการพาตัวเองไปในที่ที่ดีที่สุด
เพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ระหว่างทางนั้น อาจมีผู้ไม่หวังดีลอบทำร้าย
ไม่ว่าจะทำร้ายทางร่างกาย หรือทางจิตใจก็ตาม
เป็นเรื่องที่เพื่อนร่วมโลก “ไม่ สม ควร ทำ”
เป็นอย่างยิ่ง
ลองนึกภาพตัวเอง ที่ถูกรังแก
แบบที่ตัวเองนั้นรังแกกับคน สัตว์ ต้นไม้ ดูบ้าง
คุณจะเข้าใจ และไม่ทำ : )
เพราะคุณก็เจ็บ คุณก็รู้สึก เหมือนกัน
- TokTaKorn ตกตะกอน -
โฆษณา