13 พ.ค. เวลา 11:24 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเคสกับดัก PE ต่ำได้เป็นอย่างดี เพราะ adder จากการขายไฟหมดไป
ซึ่ง E จะหายไปเรื่อย ต้องดูธุรกิจอื่นจะมาเติม E ได้ไหม
จุดที่ทำให้ความน่าสนใจลดอีกอย่างคือ กระแสเงินสดที่ลดลงด้วย
โฆษณา