14 พ.ค. เวลา 01:12 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

Crackers Basics-Podcast Ep.2 Subculture

รายการ Podcast ใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Crackers Books มุ่งอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (Basic Concepts in Social Sciences) ฉบับกระชับ เชื่อมโยงกับ Crackers Basics ที่นำเสนอไปแล้วบนเว็บไซต์ https://crackersbooks.com/basics
โฆษณา