14 พ.ค. เวลา 04:39 • หนังสือ
La Vang

โบสถ์แม่พระประจักษ์แห่งลาวาง

เรากับคณะลูกทัวร์ลจากเขาบานาฮิลล์มาที่รถทัวร์เพื่อไปที่ลาวาง เรานั่งรถผ่านอุโมงค์ไฮวานเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียใต้โดยีความยาวถึง6.28 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากเวียดนามเหนือถึงเวียดนามใต้ ทอดยาวตามทางหลวงหมายเลขหนึ่ง เชื่อมระหว่างสองเมือง คือ เมือดานังและเมืองเว้ แต่พอลงมาจากเขาแล้วสภาพอากาศขึ้นร้อนมาก
ก่อนที่จะถึงที่กินข้าวเที่ยงซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลที่อร่อยและสด โดยเฉพาะหอยนางรมตัวร้านจะมีวิวทะเลให้ดู
ทะเล
หลังจากับประทานอาหารเที่ยงงเสร็จ เราออกเดินทางกันต่อ ผ่านอ่าวลังโกซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะอ่าวที่สวยงาม ติดหนึ่งในสามสิบแห่งของโลกในปี2009 เป็นอ่าวที่สวยและยังเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทั้งจากใและนอกเวียดนาม อ่าวลังโกตั้งอยู่ในเขต Phu Loc ในจังหวัดเว้ในพื้นที่ภาคกลางใกล้กับ Hai van pass ซึ่งเป็นอ่าวที่ยาวสุดในเวียดนามรอบล้อมไปด้วยภูเขาและป่าเขตร้อน
แผนที่เวียดนาม
สำหรับคนที่สงสัยว่าทำไม เวียดนามถึงมีทะเลเกือบทุกภาค เนื่องจากภูมิศาสตร์ของประเทศ
นั้นทอดยาวจากเหนือลงใต้ แบบเส้นก๋วยเตี๋ยว ตัวประเทศลากยาวขนานกับประเทศลาวยาวลงไปถึงประเทศกัมพูชา ทำให้ตัวประเทศั้นมมีทะเลผ่านแทบทุกภาค
เมื่อมาถึงโบสถ์เรากับลูกทัวร์พากันเยี่ยมชมภายในและซื้อของฝากก่อนที่จะทำพิธีมิสซาภายในโบสถ์ แต่เวลาที่เราไปถึงเป็นช่วงบ่ายแก่และเนื่องจากมีคนพื้นที่ทำพิธีอยู่แล้ว เรากับลูกทัวร์เลยต้องรอคิวในการจจะใช้สถานที่ทำพิธี
รอบโบสถ์
ตัวโบสถ์ในปัจุบันเป็นถุกสร้างใหม่ขึ้นทรที่ตัววัดดังเดิม ส่วนตัวววัดดังเดิมจะเหลือแแค่เป็ซากโบราณสถานที่ยังเหลืออยู่คือส่วนของหอระฆังเก่าที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดสมัยสงครามอินโดจีน หลังจากนัั้นเราไดทำพิธีตั้งบ่ายสี่ถึงห้าโมง ก่อนที่ออกมมาเดินถ่ายรูปรวมกันข้างหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะออกเดินทางสู่ที่พักที่เมืองเว้ ที่โรงแรม Midtown ซึ่งมีถนนคนเดินอยู่ข้างโรงแรม
ถนนคนเดิน
เราและพี่สาวมาเดินเล่นหลังจากส่งลูกทัวร์เข้าที่พัก บรรยายกาศรอบๆให้ความรูู้สึกเหมือนกับถนคนเดินที่พัทยา เรากับบพี่่เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอร้านขนมเล็กๆซึ่งดูน่ากินมาก คือไอติมกะทิในแบบของเวียดนาม
ไอติมกะทิเครื่อง
โฆษณา