16 พ.ค. เวลา 00:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

สู้จีนไม่ไหว ก็ไปด้วยกัน | Money Teller

สงครามอาวุธ สงครามการค้า สงครามราคา และในที่สุดก็มีผู้นำบางคนออกมาบอกว่า สนใจ เรื่องพัฒนาประเทศก่อนเถอะ
โฆษณา