15 พ.ค. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ฟุดฟิด FOR FUND | ลงทุนหุ้นโลกเน้นปันผล กับ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น (ABGDD)

พบกับ
คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ Head of Client Insights & Engagement บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินรายการโดย
คุณอรุณ ปาวา (IP, FM, IA)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน Investment Strategist ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ท่านใดสนใจหรือมีคำถามเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำการลงทุนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรืออีกช่องทางในการติดต่อผ่าน LINE Official Account CIMB THAI Wealth & Preferred คลิก https://lin.ee/GTvhTHd
คำเตือน: ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (ผลิตภัณฑ์ลงทุน) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
โฆษณา