15 พ.ค. เวลา 10:00
ทำอย่างไร หากหุ้นกู้ที่ซื้อไว้เกิดผิดนัดชำระ?
หนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของการลงทุนหุ้นกู้ คือ "ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้" ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเกิดจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด รวมทั้งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำร... อ่านต่อ
โฆษณา