15 พ.ค. เวลา 13:17 • ความคิดเห็น
เรื่องราวคำว่า ความรัก ..มันก็เป็นอารมณ์ นำพาไปยึด สิ่งนั่นสิ่งนี้ ยึดวัดถุสิ่งของ ทั้งมีชีวิตทั้งไม่ไม่มีชีวิต พอมีอารมณ์ รัก ..รักด้วยตัณหาราคะ ก็แบบหนึ่ง รักด้วยความเอื้ออาทร เกื้อกูลกัน แบบที่เป็นความรักที่พ่อแม่ ดูแลลูกในท้อง ก็แบบหนึ่ง
แต่ความรักนั้นมีอะไรเจือปน ไม่บริสุทธิ์ มันเป็นอารมณ์ที่ไม่เที่ยง มันไม่คงที่ มันจึงมีเรื่องราว ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความคำว่า ความรัก มีผิดหวัง สมหวัง เพราะเริ่มต้น ต่างฝ่ายก็กลัวว่า อีกฝ่ายจะไม่รัก ก็พยายาม ..ต่างฝ่าย ต่างระมัดระวัง เอาเรื่ิองราวกายวาจาใจที่ดีมาใช้ เอานิสัยดีมาใช้ แต่นั่นแหละ มันใช้เรื่องดีๆได้ไม่นาน
..เพราะชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่ชีวิตที่มีคู่รักอย่างเดียว มันมีภาระที่ต้องไปเสาะแสวงหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิต มีภาระต่างๆ ในการใช้ชีวิต ต่างก็ต้อง ทำมาหากิน ใช้วิญญาณทั้งหก ไปสัมผัส อารมณ์คนนั้นคนนี้ เป็นเรื่องราวจดจำ ค้างคาเข้ามา เกิดเป็นอารมณ์ที่สะสมอยู่ในกาย
จิตที่เค้ามีสติ เค้าก็แยกแยะออก เรื่ิองข้างนอกไม่นำเข้า เรื่องข้างในไม่นำออก เค้าก็สติ ที่จะควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจกัน ปรึกษาอะไรกั่นได้ ไม่มีทิฐิ..อะไรมาขวางกั้น ..ชีวิตมันก็ได้ ประคับประครอง ไปกันได้
เรื่องความรัก นี้มันแปลก มีน้องคนหนึ่ง ภรรยาจากไป ก็ค่อยแต่จะร้องไห้สะอึกสะอื้น ..พระท่านก็เลย เฉลยให้ เรียกว่า ตัวผูกพัน มันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาครองจิต ห่วงใย สูญเสีย เสียอกเสียใจ ในคนรักที่จากไป .. พอท่านพูดจบ ..อารมณ์ที่ผูกพัน ..ก็หนีจากไป ..ออกไปจากกายจาดจิต ไม่สะอึกสะอื้นอีก
มีอีกรายหนึ่ง ผัวตาย ร้องไห้เป็นวักเป็นเวร ..จะขาดใจตาย ใครเห็นก็น่า สงสาร .. เพราะเผาผัว..เสร็จไปได้ไม่นาน .. เค้าก็รีบส่งผัวใหม่มาให้ .. แทนผัวเก่า กลัวจะเหงา .. นั้นแหละ มันเอาแน่นอนไม่ได้ ความรักที่เป็นมายาปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นมา ..ว่าแต่ว่า อารมณ์รักมันมาจากไหน ..มันก็มาจากกรรมที่เคยคล้องกรรมกันมา ..จึงต้องมาเจอะเจอกัน ..มีทั้งดีไม่ดี ไม่รู้ได้เลย ว่าจะมีอะไรต่อไป ..มันเหมือนเสี่ยงทาย ..ลอตเตอรี่เหมือนกัน
โฆษณา