15 พ.ค. เวลา 23:30 • ปรัชญา

”เตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยๆ

เกิดมาแล้วต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย
เป็นธรรมดา
ต้องพลัดพรากจาก
ทุกสิ่งทุกอย่างไป
เป็นธรรมดา“
#คติธรรม
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
โฆษณา