15 พ.ค. เวลา 23:40 • ปรัชญา

คนไม่มีลูกถือว่าเป็นคนมีกรรมหรือไม่. ( 0:48 นาที )

#หนึ่งคำถามประจำวัน 🌟
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี
ติดตามวีดีโอธรรมะทั้งหมดได้ที่
โฆษณา