16 พ.ค. เวลา 01:58 • กีฬา

9 ท่าฝึก #ทักษะการเลี้ยงลูกบาส (Dribbling Skill) สำหรับ #นักบาสเกตบอลเยาวชน

🏀 #ทักษะพื้นฐาน ที่นักบาสเกตบอลเยาวชนต้องฝึกฝนให้ถูกต้องจนเกิดความชำนาญ มีดังนี้
1️⃣ การยืนเตรียมพร้อม
2️⃣ การหยุดเคลื่อนที่
3️⃣ การจับลูกบาส
4️⃣ การเคลื่อนที่เพื่อเล่นบาส
5️⃣ การเลี้ยงลูกบาส (Dribbling)
6️⃣ การส่งลูกบาส (Passing)
7️⃣ การรับลูกบาส (Catching)
8️⃣ การยิงประตู (Shooting)
⛹️ #การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribbling) คือ การกดลูกลงต่อเนื่องกันจากลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ไม่ว่าจะยืนอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม โดยจะต้องกางนิ้วมือออกตามธรรมชาติ และใช้แรงจากฝ่ามือและนิ้วมือกดลูกลงพื้น ซึ่งอุ้งมือจะไม่สัมผัสกับลูกบาส
⚽️ ในวันนี้แอดมินมี #ท่าฝึก ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribbling Skill) มาฝากแฟนเพจที่เป็นนักบาสเกตบอลเยาวชนทั้งหมด 9 ท่า ดังนี้
1️⃣ Chest height pounds ทำข้างละ 20 ครั้ง
2️⃣ Waist height pounds ทำข้างละ 20 ครั้ง
3️⃣ Low pounds ทำข้างละ 20 ครั้ง
4️⃣ Kill pickup ทำข้างละ 15 ครั้ง
5️⃣ 3 Dribble kill ทำข้างละ 15 ครั้ง
6️⃣ V dribble ทำข้างละ 20 ครั้ง
7️⃣ Push/pull ทำข้างละ 20 ครั้ง
8️⃣ Continuous cross ทำทั้งหมด 25 ครั้ง
9️⃣ Pound cross ทำทั้งหมด 25 ครั้ง
👉 กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย @Sahavate Institute
👉 Facebook group: @กายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย Sahavate Institute
👉 Line OpenChat: https://bit.ly/3jQG5Eb
ที่มา: @mason.elite
โฆษณา