16 พ.ค. เวลา 13:52 • ท่องเที่ยว
ฮอยอัน

เรือกระดง

หลังจากเดินชมย่านฮอยอันเสร็จแล้ว เรากับลูกทัวร์ก็ไปลงเรือกระดง สนุกตรงที่เขาาปิดเพลงไทย เราลงเรือไปตามแม่น้ำไปเรื่อยโดยฝีพายค่อยยๆ พาเราล่อตามแม่น้ไปเรื่อยในแต่ละจุดจะมีการสดงโชว์ บางคนร้องเพลไทยเต้นเพลงไทย เราสามารถให้ทิปเขาเป็นค่าตอแทนได้ ในแต่ละที่โชว์เราสามารถลุกขึ้นไปเต็นบนเรือได้โดยเขาจะเเชือกผู้เรือิดกันน
ภาพบรรยายกาศการลล่องงเรือกระดง
เรือกระดงเป็นเรือที่เกิดจากสานไม้ไผ่เข้าด้วยกันนเป็นรูปทรงกลมแล้วใช้น้ำมันนเคลือบเรือทั้งลำ ที่เรือมีลักษณะทรงกลมเนื่องจากสมัยก่อนออกแบบมาเพื่อใช้ปประโยชน์ในการขนถ่ายสินค้าจากเรือลำใหญ่ เนื่องจากสมมัยก่อนมีค่าภาษีตามขนาดเรือั้นทำใให้ต้องสร้างเรือกระดงขึ้นมา
บรรยายกาศตอเย็นบนเรือกระดง
อ่าใช้ เราสามารถของให้เขามนุษย์เรือได้นะครับ จะเบาหรือแรงตามความพอใจและอยากสนุกขอเรา หลังจากเสร็จกิจกรรมที่เรือกระดง เรากับลูกทัวรเดินทางต่อไปรัประทานอาหาร ก่อนที่จะเดินทางเข้าโรงแรม คราวนี้โรงแรมไม่ติดถนนคนเดินต้องนั่งรถไปอีกในตัวเมืองงดานัง หลังจากเราถึงโรงแรม ก็จะัดการแพ็คของที่ซื้อมาลงกระเป๋า เื่อเตรียมตัวสำหรับวันถัดไป
โฆษณา