16 พ.ค. เวลา 14:17 • ท่องเที่ยว

โบสถ์ Danang cathedral

หรือเรียกอีกชื่อว่า Rooster churchจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในประเทศเวียดนาม
เริ่มจากมิชชันนารีตะวันตกพวกแรกได้เดินทางเข้ามาทางอ่าวตังเกี๋ยทางภาคเหนือของเวียดนามในปี พ.ศ. 2076 และเผยแผ่เข้าสู่เวียดนามกลางอย่างถาวรเมื่อปี พ.ศ. 2158 โดยคณะมิชชันนารีโปรตุเกส โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 สมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จุดเด่นของโบสถ์
ดานังแห่งนี้คือตึกสไตล์กอทิธสีชมพู ที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ดานัง ภายนอกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยลวดลายอันประณีต ถัดเข้าด้านในเป็นห้องโถง
เราและคณะทัวร์มาเดินชมรอบวันกันอยู่สักประมาณชั่วโงกว่า เพราะต้องงทำเรื่องขออนุญาตทำพิธี หลังจากเสร็จพิธี เราและลูกทัวร์พากันเดิชย่านเมืองดานัง ภายในตกแต่งสวย
งามสถัปตยกรรมมีความคล้ายคลึงกับของยุโรปค ก่อนที่จะมาหยุดที่คาเฟ่นึ่ง เราสั่งน้ำกินแก้วนึก่อนที่ฟทางนั่้จะดับลง เราพักผ่อนที่คาเฟ่สักพักใหญ่ ก่อนะออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวถัดไป
ขอบคุณข้อมลูและแหล่งอ้างอิงจาก Grace ORGANIZE AND Travel
โฆษณา