16 พ.ค. เวลา 22:30 • การศึกษา
ถ้าเป็นครูใน รร. สอนได้ค่ะ
ถ้าเป็นคนนอกที่ไม่ใช่ ผปค. ส่วนใหญ่น่าจะไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ รร. สอนได้ค่ะ ทาง รร. ไม่ให้คนนอกเข้า เนื่องจากกลัวเรื่องอันตรายของเด็ก
รร. ลูก (สาธิตขนาดใหญ่ กทม.) ใช้วิธี ผปค. รับลูกออกมาแล้วให้สอนที่โรงอาหาร/ใต้ถุนคณะที่มีที่นั่งค่ะ
โฆษณา