16 พ.ค. เวลา 23:52 • ความคิดเห็น

ในวันที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน

จะทำอย่างไรให้เหตุการณ์ตรงหน้าผ่านไปได้ด้วยดี
แผนสำรองที่นึกกันออก คงจะหนีไม่พ้นกับการต้อง “ตั้งสติ”
.เกิดอะไรขึ้น
.ตรงไหนที่ต้องรีบแก้ไข ณ ตอนนี้.
เอาตัวเราเองให้รอด
ในแบบที่ประคองผลลัพธ์ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อน
และเราจะผ่านวันนี้ไปได้
เหมือนกับวันก่อนๆที่เรารับมือกับมันมาแล้ว : )
การให้กำลังใจตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ
(อย่างน้อยๆก็ขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจ)
- TokTaKorn ตกตะกอน -
โฆษณา