18 พ.ค. เวลา 05:52 • การศึกษา
รร. ลูกมีค่ะ (เอกชน ประถม) แต่ไม่ได้ให้ดูได้ตลอดเวลา ขอดูได้เวลาสงสัยเด็กถูกเพื่อนรังแก/ ทำร้ายในห้องเรียน หรือของหาย ดูว่าใครหยิบไป ประมาณนี้ค่ะ คิดว่ามีประโยชน์เหมือนกันค่ะ ดีกว่าไม่มี
โฆษณา