19 พ.ค. เวลา 03:50 • ความคิดเห็น
การบรรลุธรรมมันเกิดขึ้นกับจิตที่วิวัฒนาการจนหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการของจิตไปเป็นขั้นๆไป ไม่ได้เกี่ยวกับผู้นั้นจะต้องสวมชุดหรือบทบาทอะไร และไม่จำเป๋นต้องหนีไปบวช และถ้าไม่บวชจะต้องตายนั้น ผมก็มองว่ามันไม่จริง ไม่มีเหตุผลอะไรต้องตาย ถ้าไม่ได้บวช เพียงแต่ว่าการบวชอาจทำให้ท่านสะดวกมากกว่าที่จะยุ่งกับเรื่องทางโลก
การพัฒนาจิตถึงขั้นปล่อยวางได้ถึงขั้นบรรลุอรหันต์นั้น ท่านก็ใช้ชีวิต บำเพ็ญประโยชน์ให้กับโลกต่อไปจนหมดอายุขัย แต่ชีวิตของท่านจะพบความสุขที่แท้จริงที่มนุษย์ควรได้รับในชาตินี้แห่งการเกิดมาครับ
นี่คือเป้าหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือการมีชีวิตอยู่ในปากงูแต่ไม่ถูกเขี้ยวงูกัดเอาครับ
โฆษณา