ความคิดเห็นบนคำถาม

ฆราวาสที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้าหากไม่ได้บวชภายใน 7 วัน จะถึงแก่มรณะจริงเหรอ เป็นเพราะว่าอะไรคะ?
19 พ.ค. เวลา 00:59 • ความคิดเห็น • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)
 • สุดยอดคำตอบ
  ฮั่นแน่ 😂 เรื่องนี้ช่างน่าสนเทศ และมีความอัศจรรย์ในตัวนะครับ แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าสนุก น่าคิด น่าอ่าน น่าฟัง น่าคุย นะครับ
  เร่เข้ามาเลยจ้า พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย
  The god enel มาแล้ว จะมาเล่าเรื่องสนุกให้พ่อแม่พี่น้องฟัง เร่เข้ามา เร... อ่านต่อ
 • ไม่จริงตามความเชื่อนั้น
  แต่มันมีความหมายอยู่ และไม่จำเป็นต้องเข้าใจ...
 • โดยปรกติทั่วไปของโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจากจิตของผู้คน ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ถึงจิตสะอาด ก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้แต่จิตของพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ได้ค่ะ ยกตัวอย่างครูเอง๓๐ปีก่อนพอปฏิบัติได้ระดับหนึ่งก็สัมผัสถึงความวุ่นวายในจิตคนที่เ...
  3
 • สมมติว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จะกลัวชีวิตจะมรณาทำไมอีก มองเห็นความจริงชัดขนาดนั้น แสดงว่าชีวิตมันก็ตายไปจากโลกไปแล้ว ณ เสี้ยววินาทีที่บรรลุ
 • การบรรลุธรรมมันเกิดขึ้นกับจิตที่วิวัฒนาการจนหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการของจิตไปเป็นขั้นๆไป ไม่ได้เกี่ยวกับผู้นั้นจะต้องสวมชุดหรือบทบาทอะไร และไม่จำเป๋นต้องหนีไปบวช และถ้าไม่บวชจะต้องตายนั้น ผมก็มองว่ามันไม่จริง ไม่มีเหตุผลอะไรต้องตาย ถ้าไม่ได้บวช เพียงแต่ว่าการบวชอาจทำให้ท่านสะดวก...
 • เพราะไม่มีฆราวาส คนไหน มีความสามารถ ที่จะบรรลุธรรม ทั้งกายทั้งจิต กายวาจาใจ วิญญาณทั้งหก ไปถึงธรรม ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลย
  คำว่า พระอรหันต์ ตั้งแต่หลังต้นพุทธกาล ไม่มีใครสามารถบรรลุธรรมท่านได้ การเป็นพระอรหันต์ ใครล่ะที่จะรับรองว่า สำเร็จบรรลุธรรมของท่านได้ .. เร...
 • เฉพาะฆราวาสที่จบกิจเป็นพระอรหันต์นะครับ ไม่รวมพระโสดาบัน และพระอนาคามี
  ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า
  ฆราวาสเมื่อฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วจบกิจ พระองค์จะบวชให้โดยเอหิภิขุ อุปสัมปทา มีผ้าจีวรทิพย์ลอยมาเอง แต่บางท่านไม่เคยถวายจีวรมาในอดีตต้องห...
 • ไม่เชื่อ
 • ไม่เป็นความจริงครับ
  ฆราวาสบรรลุธรรม
  ในยุคนี้มีมากมาย
  ที่ยังใช้ชีวิตปกติบ้าง...