19 พ.ค. เวลา 08:58 • ความคิดเห็น
ไม่จริงตามความเชื่อนั้น
แต่มันมีความหมายอยู่ และไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
ไม่ขอตอบ ส่วนที่เหลือ
1
โฆษณา