19 พ.ค. เวลา 08:27 • ความคิดเห็น
โดยปรกติทั่วไปของโลกนี้เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจากจิตของผู้คน ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ถึงจิตสะอาด ก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้แต่จิตของพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ได้ค่ะ ยกตัวอย่างครูเอง๓๐ปีก่อนพอปฏิบัติได้ระดับหนึ่งก็สัมผัสถึงความวุ่นวายในจิตคนที่เต็มไปด้วยความโลภ โกรธ หลง จิตร้อนมาก ร้อนจนเราไม่สามารถจะทนอยู่ในรถเมล์ร่วมกับพวกเขาได้ มีที่นั่งว่างก็ไม่กล้านั่งกลัวเก้าอี้ร้อน กว่าจะได้ลงรถมีความรู้สึกเหมือนจะตาย
3
เมื่อถึงอีกระดับได้ยินเสียงสารพัดเสียงทั้งร้องไห้คร่ำครวญ หัวเราะ พูดคุย มองหาก็ไม่มี ยืนอยู่คนเดียว ดังทั่วไปหมด ทนไม่ไหวแล้วเหมือนหลอนจะเป็นบ้า ต้องอธิษฐานขอให้หยุด ไม่ต้องการรู้เห็นสิ่งใดทั้งนั้น เน้นปัญญา นี่ขนาดเราแค่จิตสะอาดนะคะยังอยู่ยาก ต้องปฏิบัติเองรู้เองค่ะ
2
โฆษณา