19 พ.ค. เวลา 04:03 • ความคิดเห็น
สมมติว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว จะกลัวชีวิตจะมรณาทำไมอีก มองเห็นความจริงชัดขนาดนั้น แสดงว่าชีวิตมันก็ตายไปจากโลกไปแล้ว ณ เสี้ยววินาทีที่บรรลุ
โฆษณา