19 พ.ค. เวลา 14:37 • ธุรกิจ
ช่างตัดผม ( ไม่ใช่เสริมสวย )
ข้อดี
* ลงทุนน้อย ถ้าไม่เปิดร้าน
- กรรไกร /ปัตตาเลี่ยน/หวี
* ถ้าไม่เป็นลูกจ้าง ก็มีความคล่องตัว ย้ายทำเลตัดไปได้เรื่อยๆ เช่นไปเที่ยวยาวๆก็รับตัดผมไปได้ด้วย
* ประหยัดค่าตัดผมของตัวเองและครอบครัว
* ถ้ามีความคิดสร้างสรรค์ในการตัดและจับกลุ่มเป้าหมายถูก น่าจะทำให้มีลูกค้าประจำ
เพราะผมยังไงก็ต้องยาว ยิ่งผู้ชายน่าจะตัดบ่อยกว่าผู้หญิง
* สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เช่น ตัดผมผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ฯลฯ
ข้อเสีย
*รายได้ไม่แน่นอน
.
ช่างแอร์
ข้อดี
* โลกร้อน อากาศร้อน คนติดแอร์เพิ่มตลอด
* ถ้าเป็นช่างล้างแอร์ ซ่อมแอร์ยังไงก็น่าจะมีงานมาเรื่อยๆ
* ถ้าสังกัดบริษัทใหญ่ น่าจะได้งานทุกวันไม่ว่าจะติดตั้งแอร์ หรือล้างแอร์
ข้อเสีย
* ต้องลงทุนกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่และต้องมีรถในการเคลื่อนย้ายของ
* ถ้าไม่ได้สังกัดบริษัท ห้างร้านอาจหาลูกค้ายากในช่วงแรก
* ต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้า เรื่องโครงสร้างผนัง การรื้อถอน การเก็บความเรียบร้อยของงาน ถ้าเป็นช่างติดตั้ง
* งานค่อนข้างหนัก
ลองพิจารณาเลือกดูค่ะว่าอะไรที่เหมาะกับตัวเองช่างตัดผมเน้นไปทางศิลป์ / ช่างแอร์เน้นไปทางศาสตร์
โฆษณา