20 พ.ค. เวลา 06:10 • ท่องเที่ยว
Chùa Linh Ứng

วัดหลินอึ๋ง

วัดหลินอึ๋งอยู่บนเกาเซินตร่าทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของดานัง รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาววประมงที่ออกไปหาปปลา เสียระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวประมรู้สสึกสงบแลละสร้างขวัญกำลังใจ เป็นที่รู้กันว่าเจ้าแม่กวนอิ่มที่วัดหลินอึ๋งขึ้นชื่อมากในการของพร เรื่องสุขภาพ การค้าขาย ความแคล้วคลาดและสำหรับใครที่มีลูกยากก็สามารถของเรื่องลูกได้ด้วย และยังมีจุดชมวิวอ่าวดานัง
จุดชมวิวอ่าวดานัง
หลังจากที่มีพิธีมิสซาเช้าเสร็จ เราและลูกทัวร์ก็แวะเยี่ยมชมที่ววัดหลินอึ๋ง เป็นสถานที่สุดท้าย เราเดินลงชมวิวอ่วดานัซ่งมความสวยงามเป็นนนอย่างมาก แต่ไม่ใ่ช่ทุกคนที่ลงจากรถัวร์เนื่องจากอากาศร้อนมากและเหนื่อยกัเป็นส่วนใหญ่ เราเดินเล่นกับอาและลูกทัวร์ ซึ่งเราปล่อยให้พวกเขาเดินชมวิวรอบๆและช่วยถ่ายรูปให้เปนบ้างจุดตามความต้องการบางส่วนของวัดก็จะเย็นเพราะมีต้นไม้ใหญ่ ก่อนที่เราจะเดินทางจากวัดไปสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินเตรียมตัวกลับไทย
โฆษณา