25 พ.ค. เวลา 08:15 • ธุรกิจ

5 ความเสี่ยงในยุค Digital AI ⛓️‍💥

ปัจจุบัน Digital AI เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญให้กับหลายๆ องค์กรในการขับเครื่องธุรกิจ แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน โอกาสความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีในระบบก็มากขึ้นเช่นเดียวกัน ความเสี่ยงในโลกดิจิทัลที่องค์กรจะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะรั่วไหลของข้อมูล
ความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ความเสี่ยงทางกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดมูลค่าความเสียงหายเป็นอย่างมากกับธุรกิจ รวมไปถึงการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า การป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้นที่หลายๆ องค์กรเริ่มมีการใช้งาน Penetration Test เข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงภายในระบบโดยทดลองเจาะระบบค้นหาจุดอ่อนที่อาจถูกใช้ในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการป้องกันเบื้องต้นในการถูกโจมตีทางไซเบอร์
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :
#Classmonster
โฆษณา