20 พ.ค. เวลา 09:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ

TRUE เตรียมออกหุ้นกู้ 5 ชุด อายุ 1.3 ปี ถึง 10 ปี

ดอกเบี้ย 2.95 – 4.50% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+”
  • ดอกเบี้ย 2.95 – 4.50% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A+”
  • เปิดขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (PO) วันที่ 23-24 และ 27 พฤษภาคม 2567
วิเคราะห์ความน่าสนใจของตราสารหนี้โดย
คุณอรุณ ปาวา (IP, FM, IA)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทางการเงิน Investment Strategist ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสามารถลงทุนหุ้นกู้ของ TRUE โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-24 และ 27 พ.ค.นี้ หากนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถติดต่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
โฆษณา