20 พ.ค. เวลา 15:10 • การศึกษา
ไม่เห็นด้วย เพราะดูเผินๆ เหมือนจะดี แต่ตอนเช้าจะเสียเวลามากขึ้นเพราะเด็กจะเลือกว่าจะใส่ชุดอะไรเพื่อนจึงจะไม่ล้อ ในที่สุดจะเกิดการนัดใส่ตามกัน ใส่เป็นกลุ่ม ซึ่งก็จะทำให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น หรือพ่อแม่บางคนอาจเลือกชุดเหมือนกันทุกวันให้ลูกใส่ ก็จะกลายเป็นเหมือนเครื่องแบบอยู่ดีค่ะ
ถ้าปัญหาคือเครื่องแบบมันแพง พ่อแม่หาซื้อไม่ได้ ควรปรับเป็นแบบที่ถูกลงค่ะ เช่น ลดเครื่องแบบพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี รองเท้าแบบต่างๆ ให้ใส่เสื้อโปโล รองเท้าผ้าใบทุกวันไปเลย จะประหยัดกว่ากันมาก ไม่ต้องรีดด้วย
โฆษณา