21 พ.ค. เวลา 02:24 • หนังสือ

Crackers Basic 03 Subaltern

รายการ Podcast จากสำนักพิมพ์ Crackers Books อธิบายแนวคิดทางสังคมฉบับเข้าใจง่าย เป็นการอธิบายเพิ่มเติมจาก The Basic https://crackersbooks.com/basics
เสนอแนะแนวคิดที่อยากฟัง/อยากอ่าน ได้ที่ Line: @crackersbooks
โฆษณา