21 พ.ค. เวลา 04:15 • ปรัชญา
แนะนำบทสวดอิติปิโสครับ
เพราะเป็นบทสรรเสริญพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์โดยตรง
พระอาจารย์กล่าวว่า อิติปิโสบทเดียวครอบคลุมทุกอย่าง เพราะพระรัตนตรัยเป็นสิ่งสูงสุด
และเป็นบทสวดที่นำมาผูกเป็นยันต์เกราะเพชร ยันต์มหาพิชัยสงคราม ยันต์ที่มีพุทธคุณสูงหลายแบบ
โฆษณา