ความคิดเห็นบนคำถาม

บทสวดมนต์ ที่ชาวพุทธควรจะสวด แล้วเป็นบทสวดมนต์ที่ดีที่สุด คือบทอะไรครับ ?
20 พ.ค. เวลา 08:08 • ปรัชญา • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)