29 พ.ค. เวลา 08:44 • ปรัชญา
บทสวดมนต์ที่เราควรสวดควรเป็นบทที่เราท่องได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น หมายถึงเราสวดเองที่บ้านหรือสวดคนเดียว หรือท่องได้คล่องปากและรู้ความหมายด้วย จะได้ประโยชน์เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ เพราะคำสวดเป็นสัญญาหรือความจำ อุปมาเหมือนกับเราท่องพุทโธในใจ สามารถทำฌาน1ได้ หากเข้าใจทำวิปัสสนาก็ได้เช่นทำความรู้สึกไว้ที่ปากให้ความรู้สึกทางกายเป็นกายคตาสติได้ หากเราสวดเป็นหมู่คณะหรือสวดตามวัดก็ต้องสวดตามที่เขากำหนด หรือสวดบทที่ทุกคนควรสวดได้ ช่วยให้เป็นสมาธิได้เช่นกัน
โฆษณา