21 พ.ค. เวลา 14:42 • ปรัชญา
พระคาถาคือ​ อักขระธรรมที่มีอำนาจฤทธิ์​ สวดแล้วเจริญในจิตเช่น​ บทชินบัญชร​ อัญเชิญบารมีพระอรหันต์108​ มาคุ้มครองเรา, บทชนะมาร​ ขอพุทธบารมีมาคุ้มตัวเรา​ ครับ
โฆษณา