21 พ.ค. เวลา 05:17 • ปรัชญา
พระพุทธคุณมีอานุภาพในแต่ละด้านค่ะ ที่แน่ๆเลยนะคะ นะโมเป็นพระคาถาบทสวดมนต์ยึดต่อชีวิต คนกำลังจะตายท่องแล้วรอดตาย พญายมต้องหยุดเอาชีวิตไม่ได้ ด้านแผ่เมตตาเอาชนะมารก็พาหุง ในพาหุงยังมีโปรดช้าง โปรดคนดื้อ วิญญาณสะดุ้งอีก…… ด้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็โพชฌงคปริตร ด้านคลอดลูกง่ายก็อังคุลิมาลสูตร แผ่ให้เจ้าแม่โควิดก็รัตนสูตร ปราบพวกต่างศาสนาให้ราบก็มงคลจักรวาลใหญ่ กระดูกแข็งแรงก็โมคคัลลานะสูตร นี่คือพิสูจน์มาแล้วค่ะ ยังมีอื่นๆอีกอ่านในพระปริตรค่ะ จะมีที่มา สนุกนักหนาค่ะ
ที่สวดอยู่คือนะโม อิติปิโส สวดพาหุง มงคลจักรวาลใหญ่ ๒บทนี้ผู้ดูแลแผ่นดินบอกว่าคนมีบุญจึงสวดได้ อยากมีบุญจึงสวดค่ะ
โฆษณา