21 พ.ค. เวลา 04:20 • ธุรกิจ
ทั้งสองอาชีพ ทำให้ได้พบปะพูดคุย(มาก-น้อยแล้วแต่)กับผู้คนหลากหลายประเภท
ช่างแอร์ เป็นงานที่ต้องเดินทางไปหาลูกค้า อาจจะไม่ต้องมีออฟฟิศเป็นทางการ
จำเป็นต้องมีการติดต่อ พูดคุย-นัด เพื่อเดินทางไปหลายๆที่
จุดเด่นคืองานบริการ-ตรงเวลา-ราคา-ฝีมือ
ช่างผม ลูกค้าจะเป็นผู้เดินทางมาหาคุณ(หรือนัดไปนอกสถานที่?)
จำเป็นต้องมีออฟฟิศเป็นทางการ(สถานที่ทำงาน) อาจมีการนัดหมายบ้าง
สำคัญ ศึกษาเทรนด์ของทรงผม และฝึกทักษะเพิ่มเติม
จุดเด่นคืองานบริการ-ตรงเวลา-ราคา-ฝีมือ
ขอเพิ่มสกิลทักษะอาชีพ และทักษะการพูดคุยกับลูกค้า** เราว่ามันสำคัญ
โฆษณา