21 พ.ค. เวลา 10:01 • หุ้น & เศรษฐกิจ

หุ้นกู้..ทางเลือกการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนมากว่าเงินฝากธนาคาร

สำหรับหุ้นกู้ หรือ เรียกง่ายๆ ตามความเข้าใจของภาษานักลงทุนคือ การขอยืมเงินจากผู้จองหุ้น โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ส่วนใหญ่จะนำไปลงทุน ชำระหนี้ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท ตามระยะเวลาในการลงทุนจะมีให้เลือกหลายระยะเช่น 3 ปี, 5 ปี, 10 เดี๋ยวคืนให้ โดยการจ่ายผลตอบแทนเป็นรอบๆ
ต้องดูความน่าเชื่อถือเช็คเครดิต เช็กประวัติผู้กู้ โดยสามารถตรวจสอบจากการผ่านการประเมิน Credit Rating จากบริษัทจัดอันดับเครดิต ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศไทยมีอยู่ 2 บริษัทคือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะแบ่งเป็นเกรดตั้งแต่เกรดสูงสุดคือ AAA+ ไปจนถึงต่ำสุดคือเกรด D
หุ้นกู้ True
การลงทุนซื้อชุดหุ้นกู้ในการซื้อ จะแบ่งออกเป็นชุดๆ
สำหรับการลงทุนระยะแรกเริ่มก็อาจเลือกลงทุนแบบสั้นๆ รุ่น 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี 3 เดือน
สำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะกลางก็อาจเลือกลงทุนในรุ่น 5 ปี 3 เดือน
หรือนักลงทุนที่ชอบลงทุนระยะยาวและต้องการดอกเบี้ยเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถือเงินเย็นไม่รีบร้อน แถมได้ผลตอบแทนที่ดี แบบนี้ก็อาจเลือกจะลงทุนในรุ่น 10 ปี เพราะให้ผลตอบแทนที่สูง
โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ TRUE ที่จะเปิดจองซื้อ จะแบ่งเป็น 5 ชุดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.51% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ซึ่งเฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5
แล้วเหมาะกับใครล่ะ..สำหรับการลงทุนนี้เป็นการลงทุนระยะยาว อาจจะเหมาะกับกลุ่มผู้ที่เกษียณอายุจากงาน หรือผู้ที่มีเงินก้อน เงินเย็น ไม่ชอบความเร่งรีบในการคืนทุน
นักลงทุนมือใหม่ หรือผู้ที่สนใจหุ้นกู้ True ครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23 - 24 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร วิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6
โฆษณา