22 พ.ค. เวลา 17:07 • ปรัชญา
กรรมดี และ กรรมชั่ว ทั้งหมดเกิดจากตัวเราเอง
ผลของกรรม อยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมด อยู่ที่ตัวเราเอง
เป็นคนกำหนดผลของกรรมทั้งหมด { หนีกรรม}
ตัวเราเองที่กำหนด
คำตอบที่ตัวเราเอง
โฆษณา