23 พ.ค. เวลา 03:27 • ธุรกิจ

AI กำลังปฎิวัติอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ทำให้เกิดความก้าวหน้าที่แปลงโฉมการออกแบบ การผลิต และการค้าปลีก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ตลาด ติดตามและคาดการณ์ข้อมูลและการขาย ตลอดจนช่วยวางแผนสต็อกและการผลิต ฉะนั้น การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ติดตามอ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้ https://shorturl.asia/Ku4jS
ติดตามข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่เว็บไซต์ https://infocenter.git.or.th/
โฆษณา