23 พ.ค. เวลา 14:49 • ความคิดเห็น
ผมมีกัลยาณมิตร/สหายธรรมคนนึงครับ ที่เป็นทุกข์กับครอบครัวมาก อาจจะคล้าย ๆ คุณหลายส่วน ผมซึ่งรับทราบปัญหามาโดยตลอด รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์ของมหามิตรผมคนนี้อยู่ที่ไหน
แต่ผมไม่สามารถแก้ปมทุกข์ให้กับเขาได้ ที่ทำได้คือคอยอยู่ คอยมอง ด้วยความเป็นห่วงครับ
เนื่องจากผมและสหายธรรมคนนี้ คล้ายกันในหลายส่วนมาก เป็น introvert แทบจะถอดแบบกันมาเลย จึงทำให้ผมพอเข้าใจความคิด มุมมอง อารมณ์ ของเขาพอสมควร
สิ่งที่ดีที่สุดของเขาคือ เขาเข้าสู่ทางธรรมก่อนผม และผมคิดว่าถ้าเขาจะมุ่งมาทางนี้จริงจัง เขาคงจะเจริญในธรรมมาก ๆ
สุดท้ายแล้ว เขาก็สลัดความทุกข์จากครอบครัวได้ด้วยตัวเอง หลังจากทุกข์มาอย่างแสนสาหัส ทุกข์ที่เขาบอกว่าไม่มีทุกข์อะไรจะหนักเทียมเท่าแล้ว จนกระทั่งเขาเข้าใจว่า เหตุแห่งทุกข์ของเขาคืออะไร
ทุกคนในโลก ล้วนแล้วแต่มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นครับ ทุกข์ของใครคนหนึ่ง ไม่สามารถเทียบกับทุกข์ของอีกคนได้ เพราะสุดท้าย มันก็ทุกข์นั่นแหละ มันเป็นเรื่องเฉพาะตน แปลว่าถ้าจะมีใครสามารถทำให้เราผ่านความทุกข์ไปได้ ก็คือตัวของเราเองครับ
ขอให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งไว้ครับ ผมเชื่อว่าซักวันคุณก็จะผ่านทุกข์อันสาหัสนี้ไปได้เช่นกันครับ
ไม่ว่าศาสนาใด ๆ ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เดียวกันครับ ผมเชื่อเช่นนั้น
โฆษณา