ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณมองว่าเราเป็นวัยรุ่นแบบไหน ?
23 พ.ค. เวลา 11:18 • ความคิดเห็น • 12 คำตอบ
ไม่เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป ตั้งแต่อนุบาล ไม่ค่อยมีเพื่อน ไม่ยุ่งกับอบายมุขทุกสิ่ง แต่มักจดจำเหตุการณ์... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (12)