23 พ.ค. เวลา 15:16 • ความคิดเห็น
คุณมีทั้งความอดทนอดกลั้นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่ค่อนข้างสูง คุณควรมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ ! พ่อและเเม่คุณประสพความสำเร็จในการเลี้ยงดูคุณ คุณถูกเลี้ยงดูอย่างอิสระ นั่นเป็นเพราะคุณมีความอดทนอดกลั้นให้ท่านทั้งสองเห็น ท่านทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องประคบประหงมคุณอีก จากวิธีอธิบายของคุณ คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้ว ผมกลับมองว่าคุณสงสารท่านทั้งสองมากกว่า! แต่ด้วยสถานะภาพของคุณ คุณเลยไม่ได้อยู่ในฐานะอบรมสั่งสอนใครๆภายในครอบครัวได้
ผมรับประกันได้เลยครับว่า ถ้าคุณเป็นครูหรืออาจารย์ก็แล้วแต่ ลูกศิษย์คุณจะได้ดีแน่นอน และนั่นละครับคือสิ่งที่จะทำให้คุณภาคภูมิใจในความเป็นตัวคุณในอดีต( จากอดีตจนถึงในขณะนี้ ) คุณจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่คุณสอนประสพท์ความสำเร็จ
ความสุขของผู้คนนั้นมักจะเลือกอยู่ในบางช่วงบางเวลาของชีวิต ความทุกข์หรือความสุขไม่ได้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องรวดเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตอย่างแน่นอน แล้ววันนึงคุณจะได้อธิบายเรื่องราวเหล่านี้จากต้นจนจบ จากประสบการณ์ตรงของตัวคุณเองเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้อื่นครับ
โฆษณา