24 พ.ค. เวลา 00:05 • ความคิดเห็น
อ่านคำถาม คำตอบครบหมดละ ผมเสริมให้ว่า
อันดับแรก คุณระบุตัวตนตัวเองก่อนเลย คุณเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริง มีอัตลักษณ์ส่วนตัว และที่มีสิทธอ์ที่จะใช้ชีวิตได้ และที่สำคัญ อนุญาติให้ตัวเอง มีความสุขในแบบฉบับตัวเองด้วยครับ 🙂
โฆษณา