24 พ.ค. เวลา 02:19 • ความคิดเห็น
ถ้า คุณพอมองออกแล้ว โดยรวมที่ว่ามา ปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว มีจุดที่ต้องแก้ อาจจะแก้เองไม่ได้ ไม่ใช่ที่วัยไหนหรือสังคมยังไง
เปิดโอกาสตัวเองได้ลองคุยกับคนที่ช่วยเหลือเราได้ คิดว่าถ้าได้คุยกับคุณหมอแล้วจะช่วยแก้ไข แก้ปมให้ไปต่อได้
โฆษณา