23 พ.ค. เวลา 17:02 • ปรัชญา
หนีเข้านิพพานได้ครับ
ถ้าคิดว่านิพพานไม่ทันการทำมหากุศล ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ คล้ายๆเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะ เติมในแก้วน้ำก็เค็ม แต่ถ้าเติมในแม่น้ำ เกลือเกือบจะไร้รสชาติ
โฆษณา