25 พ.ค. เวลา 11:00 • สุขภาพ

ปิดสวิตช์ยีนก่อมะเร็ง ระงับที่ต้นตอก่อนป่วย

เซลล์มะเร็งเกิดจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวในร่างกายที่เกิดการกลายพันธุ์ โดยต้นตอที่แท้จริงคือ อองโคยีน (Ongenes) หรือยีนก่อมะเร็ง โดยที่ปกติแล้วร่างกายจะมีกลไกการจัดการกับยีนก่อมะเร็งอยู่แล้ว แต่หากกลไกนั้นพังหรือได้รับตัวกระตุ้นไม่ว่าจะทางพันธุกรรมหรือพฤติกรรม ก็ทำให้มะเร็งเติบโตได้
Top to Toe EP.100 ชวนถอดรหัสยีนก่อมะเร็งว่าเกิดขึ้นจากอะไร มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นสำคัญ และถ้าหากเราต้องการจะปิดสวิตช์ไม่ให้ยีนก่อมะเร็งทำงาน จะมีวิธีในการดูแล หลีกเลี่ยง และปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อเป็นการระงับที่ต้นตอก่อนป่วยเป็นโรคมะเร็ง
โฆษณา