28 พ.ค. เวลา 00:15 • ธุรกิจ

📂ยกระดับธุรกิจด้วย Digital AI ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด

ยุคปัจจุบันที่มี Digital AI อย่างชาญฉลาดเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจช่วยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถ ขยายโอกาส และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ก็มักมีคำถามขึ้นมาเสมอว่า แล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ในการทำงานได้มีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะพฤติกรรมของผู้คนย่อมผันเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกดิจิทัลและการผันเปลี่ยนนั้นก็ส่งผลต่อธุรกิจด้วยเช่นกัน เทคโนโลยี อย่าง AI ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตในธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยยกระดับการทำงานของธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด โดยการนำ AI เข้ามาปรับใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร รวบรวมข้อมูล หรือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างครอบคลุม
โดยทาง Class Monster ได้นำเทคโนโลยี AI เข้าไปช่วยยกระดับธุรกิจให้กับบริษัท แฟมซ์ (FAMZ Co.,Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวชั้นนำของประเทศไทย โดยทาง Class Monster ได้สร้างการนำเสนอ Learning ให้ทาง FAMZ ออกมาในรูปแบบ Virtual YouTuber หรือ VTuber นั้นเอง เป็นการนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ใช้อวตารเสมือนจริง สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ ทำให้บริษัท FAMZ นั้น มีรูปแบบการนำเสนอผลงานของบริษัทที่โดดเด่นกว่ารายอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม Vtuber ที่สร้างนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ AI เนื่องจาก Vtuber ไม่ได้ควบคุมโดย AI แต่ Vtuber จะเป็นผู้ควบคุมอวตารและเนื้อหาของตัวเอง
อีกทั้ง ยังสามารถตัดสินใจได้ว่าจะพูดคุยหรือโต้ตอบกับผู้ชมอย่างไร
ซึ่ง AI เป็นเพียงเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้ Vtuber ทำงานได้จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันล้วนใช้ Digital AI เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและยกระดับตามการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital AI ซึ่งธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital AI ได้นั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกคู่แข่งแซงหน้าและโอกาสในการขยายธุรกิจ
#edbot #Classmonster #Famzgroup
โฆษณา