24 พ.ค. เวลา 12:41 • ความคิดเห็น
ไม่ทันครับ
แต่เคยเห็น
รูปทรงแข็งแรง
และดูคลาสสิค
ไม่เบาเลยนะครับ
โฆษณา