24 พ.ค. เวลา 15:43 • ความคิดเห็น
คือยาขมขนานเอก ที่หัวหน้าส่งไปฝึกอบรมแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลย ทั้ง word excel ได้ยิน sell sell เลยขายหุ้น
โฆษณา