25 พ.ค. เวลา 04:21 • การเมือง
ไม่รู้ว่าข้อมูลที่
ได้รับรู้เป็นข้อมูล
ที่ตรงตามความจริง
รึเปล่าเพราะมีญาติ
พี่น้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่เคยพูดในเรื่องนี้ให้ฟัง
มาก่อนเลยครับเพราะถ้า
เป็นเรื่องจริงก็คงเป็นเรื่องแย่มาก
และไม่เป็นธรรมสำหรับพวกเค้าเลย
2
โฆษณา